Munkavédelem, biztonságtechnika fürdő- és uszodaüzemeltetőknek
GDV Uszodatervezés, uszodagépészet, munkavédelem - GDV Mérnökiiroda

A közfürdőkre vonatkozó jelenlegi érvényes szabályozás (37/1996 NM rendelet) előírja:

 • az üzemeltetési szabályzatnak tartalmaznia kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeire valamint a szolgáltatást igénybevevők balesetének megelőzésére vonatkozó részletes szabályokat.
 • az üzemeltetési szabályzat munkavédelmi és munkabiztonsági előírásainak elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
 • az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeire vonatkozó kockázatértékelés az üzemeltetési szabályzat részét képezi.

A kockázatértékelés szabályait az MSZ EN 15288-2-2009 szabvány tartalmazza, amely előírja, hogy a fürdők üzemeltetőinek az általános üzemeltetési szabályzat keretén belül el kell készíteniük egy írásos egészségvédelmi és biztonsági szabályzatot. A szabályzat alapjául az a kockázatfelmérés szolgál, amelyet először az első használatba vétel előtt kell elkészíteni, majd rendszeresen felül kell vizsgálni.

A kockázatfelmérés célja, hogy beazonosítsa azokat a kockázatos üzemeltetési körülményeket, amelyek a szolgáltatást igénybe vevők, illetve a szolgáltató dolgozói egészségkárosodásához vezethetnek.

A felmérés során:

 • azonosítani kell a veszélyeket
 • meg kell határozni, hogy ki és miként sérülhet meg
 • értékelni kell a veszély mértékét és valószínűségét
 • meg kell határozni a szükséges óvintézkedéseket
 • ellenőrizni kell a szükséges óvintézkedéseket, és azok végrehajtását

A biztonsági szabályzat fő fejezetei:

 • általános előírások (kockázatfelmérés által szükségesnek tartott intézkedések)
 • szabályzatok a létesítményekre és azok berendezéseire
 • munkavégzési eljárások és utasítások a személyzet részére
 • vészhelyzeti szabályzatok (havária terv)

A kockázatfelmérés elvégzéséhez a dolgozók vonatkozásában a munkavédelemmel, a vendégek vonatkozásában a vízkezeléssel, fürdők biztonsági előírásaival kapcsolatos összes rendelet, szabvány ismerete szükséges. Több számítógépes program is kapható a dolgozók általános munkakörülményeire vonatkozó kockázatértékeléshez, de a vízkezelésre, illetve a vendégekre vonatkozó kockázatokra még nem készült ilyen. A kockázatfelmérési munka megkönnyítésére cégünk egy – egyelőre még manuális- felmérőlap rendszert készített, amely tartalmazza a fürdőkre vonatkozó összes (vízkezeléssel, elektromos berendezésekkel, biztonsággal kapcsolatos) rendelet, szabvány előírásának ellenőrzését. A lapok feldolgozásával meghatározhatók a veszélyek, a kiértékelő rendszerrel pedig a szükséges intézkedések.

Cégünk több éves tapasztalattal vállalja a közfürdők kockázatfelmérését, illetve – a Consaqua Bt-vel együttműködve- a komplett üzemeltetési szabályzat elkészítését is.